UZTICIES PROFESIONĀĻIEM

Arrow Down

PAKALPOJUMI

Topogrāfiskā uzmērīšana

Zemes gabala topogrāfiskā uzmērīšana nav tikai precīzs teritorijas attēlojums. Šajā plānā tiek attēlots reljefa raksturojums vissmalkākajās detaļās. Topogrāfiskās uzmērīšanas rezultāts ir teritorijas topogrāfiskais plāns, kas ietver situācijas elementus, pazemes inženierkomunikācijas, un citu objektu kartogrāfisko attēlu ar to metriskajiem un tehniskajiem parametriem. Topogrāfiskais plāns tiek izgatavots uz papīra un/vai elektroniskā formātā (*.DWG vai/un *.DGN). Uzzināt vairāk...

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver zemes robežu plāna, zemes vienības daļas robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna izgatavošanu.

Zemes ierīcības projektu izstrāde

Zemes ierīcības projekts ir teritorijas plānošanas dokumentu kopums ar grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu. Tas ir kādai teritorijas daļai, nekustamajam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts.

Izpildmērījumu veikšana

Izpilddokumentācija ir grafiskais materiāls, kas atspoguļo projektēšanas rezultātā faktisko izpildi un būvobjekta elementus rekonstrukcijas procesā.

Jaunizbūvēto vai atjaunoto ēku, meliorācijas grāvja, ceļa, apakšzemes komunikāciju un citu virszemes situācijas elementu izpildmērījuma plāna izgatavošana.

Inženierģeodēziskie darbi

Būvju konstrukcijas deformāciju noteikšana un monitorings.
Būvasu nospraušana un būvasu nospraušanas akta sagatavošana ir nepieciešama, lai projektēto būvi uzbūvētu precīzi un atbilstoši izstrādātājām būvprojektam. Pirms būvdarbu uzsākšanas sertificēts mērnieks veic būvasu nospraušanu apvidū. 

Aerofotografēšana

Aerofotografēšana - teritorijas fotografēšana noteiktā augstumā no virsmas, izmantojot aero kameru, kas ir uzstādīta uz lidaparāta. Dati, kas iegūti aerofotografēšanas laikā, ir īpaši noderīgi topogrāfiskajā un kadastrālajā uzmērīšanā un tilpuma aprēķinu veikšanā. Uzzināt vairāk...

3D lāzerskenēšana / LiDAR

LiDAR ir tālizpētes tehnoloģija, kas mēra attālumu no skenera, līdz mērķim ar lāzera stara impulsu un analizē atstaroto gaismu. Izmantojot LiDAR var dabūt būtisku informāciju par virsmas augstumiem, ēkas izvietojumu, teritorijas aprakstošo daļu un meža vidējo koku augstumu, kā arī atsevišķu elementu informāciju, kas atrodas virszemē. Uzzināt vairāk...

Tilpuma aprēķini

Tilpuma aprēķina veikšanā būtiskākais ir sagatavot precīzu reljefa modeli no punktu mākoņiem, kas iegūti veicot lāzerskenēšanu vai aerofotografēšanu. Reljefa modelim ir jāatbilst esošajai situācijai apvidū, tādēļ ir svarīgi izvēlēties pareizo uzmērīšanas metodi atkarībā no uzmērāmā objekta raksturojuma. Izvēlēties pareizo uzmērīšanas metodi palīdzēs A-GEO speciālisti. Uzzināt vairāk...

Ūdenstilpņu kartēšana

Izmantojot jaunākās paaudzes instrumentus sniedzam ūdenstilpņu gultnes kartēšanas pakalpojumus, jeb gultnes dziļumu kartes izgatavošanu. Uzzināt vairāk...

Konsultācijas

Mēs sniedzam konsultācijas mērniecībā un arī apmācību mērniecības iekārtu lietošanā. Uzzināt vairāk...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAR A-GEO

A-GEO ir mērniecības uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām visā Latvijas teritorijā, kā arī veic pasūtījumus ārpus Latvijas Republikas robežas.

Uzņēmums "A-GEO" ir dibināts 2011. gadā. Tā veiksmīgas attīstības pamatā ir komanda, kas sastāv no augsti kvalificētiem speciālistiem ar daudzu gadu pieredzi savā jomā un ieguldījumiem jaunākajās tehnoloģijās.

Uzņēmums veic plašu pakalpojumu klāstu zemes ierīcības, ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas darbos. Attīstoties jaunākajām tehnoloģijām un veicot investīcijas tajās, uzņēmums piedāvā arī lāzerskenēšanu, jeb LiDAR punktu mākoni. Tas paver iespējas iegūt datus no mazāk pieejamām teritorijām, izveidojot precīzus apvidus modeļus. Šāda informācija noder tādās jomās kā mērniecība, mežu inventarizācija, plūdu analīze, krasta erozijas noteikšana, dzelzceļu, autoceļu un elektroapgādes līniju apsekošana, karjeru apsekošana.

A-GEO kopš 2019. gada ir Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija valdes sastāvā. (http://lkga.lv/)

A-GEO 2020. gadā iestājās Latvijas Mērnieku biedrībā, lai veicināt tālizpētes attīstību mērniecības nozarē.  (https://lmb.lv/)

A-GEO tirdzniecības pakalpojumi:

  • Mērniecības iekārtas un aprīkojums

  • Tālizpētes sensori un bezpilota gaisa kuģi

  • Datu apstrādes programmatūra

  • Datori un biroja tehnika

 

 

2011

300+

1000+

18

Dibināšanas Gads

Pasūtījumu gadā

Nolidotu km gadā

Gadi mērniecības pieredzes

 

 

PROJEKTI

 

KLIENTI UN PARTNERI

 

KONTAKTI

Saziņai

Galvenais birojs

Akadēmijas iela 3 - 1

Jelgava, LV-3001

Latvija

info@a-geo.lv

Tālr.: +371 63 010 280

Mob.: +371 23 119 911

Vakances

Lai pieteiktos darbam A-GEO, lūdzu, nosūtiet motivācijas vēstuli kopā ar savu C.V. uz: info@a-geo.lv

© 2020 by A-GEO

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
Ageo_logo.png
0