Zemes kadastrālā uzmērīšana

Andrejs Veliks, A-Geo valdes priekšsēdētājs

Latvijas - Krievijas robeža

Uzdevums

Latvijas–Krievijas robežas joslas uzmērīšana un robežas joslā ietilpstošo nekustamo īpašumu daļu atsavināšana notika kopš 2012. gada. Šos darbus bija paredzēts veikt vēlākais līdz 2014. gada beigām.

Risinājums

Latvijas–Krievijas robežas joslas uzmērīšana un robežas joslā ietilpstošo nekustamo īpašumu daļu atsavināšana notika kopš 2012. gada. Šos darbus bija paredzēts veikt vēlākais līdz 2014. gada beigām.

Risinājuma priekšrocības

Latvijas–Krievijas robežas joslas uzmērīšana un robežas joslā ietilpstošo nekustamo īpašumu daļu atsavināšana notika kopš 2012. gada. Šos darbus bija paredzēts veikt vēlākais līdz 2014. gada beigām.

YellowScan Mapper I ar IDS iA3 Colibri

Rezultāti

Latvijas–Krievijas robežas joslas uzmērīšana un robežas joslā ietilpstošo nekustamo īpašumu daļu atsavināšana notika kopš 2012. gada. Šos darbus bija paredzēts veikt vēlākais līdz 2014. gada beigām.

Upes krasta 3D punktu mākonis

Misijas parametri

Latvijas–Krievijas robežas joslas uzmērīšana un robežas joslā ietilpstošo nekustamo īpašumu daļu atsavināšana notika kopš 2012. gada. Šos darbus bija paredzēts veikt vēlākais līdz 2014. gada beigām.

Upes krasta 2D topogrāfiskais plāns

© 2020 by A-GEO

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
Ageo_logo.png
0